ארכיון ActivePaper תגהנהנ םתכימת םיעיבמ ןיהלוו שדח םינברה םתדמעל רשסב םירקשה תא םישיחכמו העונתה - שערים, 04/08/1960
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage