ארכיון ActivePaper תשרפ הרובחתה,תיתבשהתיויעב־ ' הפיח טמ"ם תשרוד ךשמההלועמה" םייתדה שימחלג אבאו ישוח,רשפמ " - שערים, 11/03/1952
imageimageimageimage