ארכיון ActivePaper תיב טפשמה ןוילעה לטיב תואתנכשמ לש ינכתשמ םיפונ תבוטל קנב תוהפט - מעריב, 22/09/1989
imageimageimageimageimage