ארכיון ActivePaper טילקרפה יאבצה ישארה לקוש םאה דימעהל ןדל תא לא"מ הדוהי ריאמ - מעריב, 05/05/1989
imageimage