ארכיון ActivePaper ברה ץרפ ארוק תייריעל םילשורי ומיקה תא ןוידטצאה םוקמב רחא - מעריב, 12/01/1989
imageimage