ארכיון ActivePaper התכז שריקיטיינ תצובק הילצרהב הנירמה הכימב רסוניג ירוא תאמ - מעריב, 01/06/1988
imageimage