ארכיון ActivePaper ‭..p‬המוזיקלי המוזיקלי ג ג‭''‬ניס ניס איאן איאן‭,,‬והשלישי והשלישי מפיק מפיק מוסיקה מוסיקה‭/S.‬ •‭/S. /y^___‬ שהורה שהורה כסי כסי‭..‬ביבי‭..‬אסאס בניריורק בניריורק‭..‬גם גם גבי גבי שושן שושן‭,,‬מקים מקים הלהקה הלהקה‭! ,,‬ ן, ‭/.. "'‬ ־ ‭? '' - 7 ' / j \‬ ־ ‭" ., . '. ' '‬ • ‭.' N / & /‬ ־ ‭£7 /‬ יצר יצר לעבוד לעבוד קשר קשר בלום־אגג בלום־אגג עם עם מפיק מפיק ‭''‬לסלס ‭.... ..‬ נחתם נחתם העבודה העבודה חוזה חוזה שם שם הקלטות הקלטות היתה היתה ‭,,‬ קשה קשה והוא והוא ‭..‬אמרתי אמרתי נשאר נשאר ‭y ^/**v? ' / V7‬ י ך לעצמי לעצמי‭::‬ סטופ סטופ‭..‬אין אין יותר יותר קהילות קהילות יהודיות יהודיות‭,,‬־אין ־אין יותר יותר חתר חתר ‭/ W‬ •־/ ‭/"J‬ נות נות ואין ואין הבה־נגילה הבה־נגילה‭..‬אלה אלה היו היו ימים ימים שכל שכל מה מה שהיה שהיה לי לי ‭J:A‬ ך£ ‭£J‬ בראש בראש זה זה ליצור ליצור מוסיקה מוסיקה מקורית מקורית‭..‬החזקתי החזקתי מעמד מעמד שנה שנה‭..‬זה זה קפרא קסטת - מעריב, 28/06/1985
imageimageimageimageimageimageimageimage
imageimageimageimageimageimage
imageimageimage