ארכיון ActivePaper ?**1—-" "? ו?? ו ???*?———*———**^>^—> -^^ 1 ^———8—0 ^^ 1 ?־ > ר? ־ , _—1— דה? ^*?*? ז—־^ ??*—. . ?05י? *?*! >*%^ 00 ?ו— ?*? *— ~*— , ??! ?! ..—??—-?—^ י^ .<*., י 1 > .* —י\ו — ד#*־־־— . 1^7 ^ £88 € ־־ ־"— ד . י י ??!וווו?.!—ווו ווווווווו 1ז1|ווו—|ו????^?ו וווו .,"!?!וווו. ')^^י?^ זמוז3םוז 9 ז 1 ד\ ז3זזד ? י?^ ז - מעריב, 21/01/1983
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage