ארכיון ActivePaper 40 תונש אבצ>תו תירבע תאצוה .תוכרעמ' תגגוח שדוחה 40 הגש ל"חדוס - מעריב, 30/11/1979
imageimageimage