ארכיון ActivePaper דל סרפ"ר ףסוי ידנק ידיו יל ד"ר ףסוי ידרו, ימ ייהש• כנמ"ל דרשמ היגרנאה ־שההו !! 'ה תוכזב ''" תדובע "^ טקו * טר ', ^גמ : ד" תבייט שיגהש ןוימגב . "וז הב ינשה יפב'' 5אי י"י לדנמ זקייפ. הטיסרבינואהמ עה-יר... ? - מעריב, 06/06/1979
imageimage