ארכיון ActivePaper ‭^$^&^&0&<‬ -ד^ י ‭^?%-‬י‭'?‬ ?־יי ‭??‬־‭<^ ?V?‬ י? ‭\3 I d M 8 4-? ?‬ ?־ ־‭; '.‬ ־ ‭t r d y N $ I >? 5 y.% ^ ?‬ ודלי ?־י ‭* ?‬ • ‭"?* ?."5 f ?- :! r$ 13 [ £‬י'־־י ‭? " [ 1 J‬ יי‭'.‬ י י‭??^??'?‬־ ר ‭" :‬ ־‭. : 7‬ י ־v ־ .־־‭? . J -_ ?*?:?? ?'‬..־_ ‭.. '‬־ ‭?**.-‬א ‭*??‬י? ‭.. ?‬ *• ‭x. ?‬• ‭tf.‬ ־ ‭J :..‬־ ‭.,‬י י ‭."‬ *• r •ו י ‭f * K. :?? ? ., '-,.‬ ‭r i-‬ ו ־- ‭J;‬ י‭! ? »: * _ * * J .3. * :? t :? *;‬ ־ "י ‭? * f‬ ' י‭:i :.‬ ־ ‭, !..‬ י ‭:.‬ י ‭8 ..''' $ ? ''‬ • ‭- I v'‬ י י י. ‭. *. . ... ? .- , . " ?.?»?? ?‬ ‭. .. '?‬ .־ ־ '• ־ * ? ,־ ן:נ‭.?‬ ־ ־ ־- ‭'? > * - .?‬י ‭,.'t? . s.*. ?» ...?. ,,.: -..A :! . * ;‬י ‭...\..‬י ‭. "‬ ‭£. ;! . *' :?‬י ־ ‭\? :‬ ? ־י ‭.'!*‬־‭- ."1 ? ."-‬ י ? ו 1 י ‭*.‬ י־ י: ? ‭? :‬ '־ ‭K ...‬ ־ ־ ‭';‬־ , - מעריב, 19/02/1979
imageimageimageimageimageimageimage
imageimageimageimageimageimageimageimage