ארכיון ActivePaper י י י י י י ‭!.'' ,‬ ר ‭1 1‬ י י י ‭:: " .‬ ־ י י ־ ‭iM .‬ י " י .ד , י ־ י־ ‭: ;‬ ‭I » ,- " 3 i‬ •ו י י ‭1 ' * .‬ י ‭" (‬ י \ י ! י " י ‭' -‬ י - י ‭'1‬ !ו-יי r י י • י ‭) 1 . $‬ ז •S י וי ־ ‭- , [ ! ' . - i \ F 1 ' - ! \ ?‬ י ‭» >‬ י י ‭" . :I 1‬ י{ י י י ‭" .‬ נ ־' ־־־י ‭\ -‬ ,י י י י" ‭1 -;. 'j‬ ־ •* י 3 י ,י I ־ j ןי:־‭' ' ?! ',: 11.‬ ־ ־; ־ ‭.::.‬ '־ ‭;.!^'‬ י>־ ‭* 1'yy .‬ !ד j ,ן , i • ך. t י • ‭!. : ^4 '-' ',.. _ :‬־ ;י , ־ ‭s '‬ י‭1 > ,, -.^;'‬ י ‭. ' ' '. 1 j -‬ ־ ' י ‭" . 1‬ י ‭_2‬ן' ‭' 1‬ י ‭, '‬ י י -י - ז ‭, j‬ י ‭c " \‬ י י i - מעריב, 12/10/1978
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
imageimageimageimageimageimageimageimage