ארכיון ActivePaper V ?§'**?§ • : 5 2. I. 5 ו< ! [ : ־I 3 8 3 ^21 ?••??• — 1^58 8 255 8 I ^^5553 "** 9 <—* 2 ^ 355 23? £?2 *??3 3*? 3X81 ?% 3 53£ "* £2 ^^ - מעריב, 23/07/1976
imageimageimageimageimageimageimageimageimage