ארכיון ActivePaper שאר תצעומ תולע־מ: קבאינ הטלחהב לטבל תמקהתבישי רדסה" הרייעב " גמ- םחנמ צהר " שאר הצעומה תימוקמה תולעמ עידוה לומתא יכ בותנווכ שוזיל קבאמ ירוביצ דגנ תטלחה שימרוגה ־סומח שיכמ שיקהל תנשכ ־ילה שירומ האכהתבישי סהרד" השדח הפיהכ — " ־מכ שוק וז התיהש הרומא שופל - מעריב, 02/01/1975
imageimageimageimageimageimage