ארכיון ActivePaper ‭w** v 4 L^j w L.1 ^,"ft- PA 2 MM y : IJH ray bjte‬ ־ ‭HK ^.*] t tu-‬ ‭nMhi‬ ן־ ‭M nhr ] t'j‬ M‭^ a‬ \לד^דק ץ־י'יד!די־ייז ,י־לי־דייק ‭PVip^rx‬ ירד‭HE PT‬ ‭'in ^v\ r€n\ ?‬ !•>זץ: ‭J 1 da‬ י n •‭H '1 h'-lM M I‬ •‭';!?n Hw r N;‬ • • ‭r ?‬ '‭M " LJij UuLlidJjBDtj LJ ci‬ '־' ‭? U‬ •‭:t‬ • ‭? ? i L -' H‬ ־ ‭? : !‬ •‭MM r H Mi‬•‭"!‬ ^ד^יי י‭^'‬ י~ ־]הז י־־וח‭7!‬ג1• ־;־] ןך"ין ך"־י־ק ‭-. '‬יחר ־1 י ,י ־ ‭' 1 P i‬ וי ‭? l 'I I‬ ; ן' ן ‭i!‬ ון־וו י י ‭.,‬ו י ‭M--' ) ,‬ ט ! ו י ‭-]‬ י ‭! - ?‬ י ‭.i 1 d\‬י ‭^ ? Mi. ' J U II‬ T ! ‭,J LJ‬י ‭E4JIL!L!_J' U‬ •ו ס - מעריב, 05/03/1971
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage