ארכיון ActivePaper ‭! " £ 7 1 \ =* £ ?* { 0 § ? 8^ 01? 181 *? 1885 0 """ 0041 ^^1 181 ?? ? I 0^ 881 8 0?‬ •ץ ‭10^$0^^3^*8 881 00 8111188 8 8038 8 888? 8 ^‬ - מעריב, 13/02/1962
imageimageimageimage