ארכיון ActivePaper ליטעראַרישע בּלעטער, 09/10/1925
image