ארכיון ActivePaper סטראשון־ביבליאטעק איז ווילנע - ליטעראַרישע בּלעטער, 05/06/1925
imageimageimageimageimage