ארכיון ActivePaper * 1 . 8 1 1 ת ? | !^] ! ^. " I (^( ^ | " ^ משמ ^ !!! * . * **,* V ** 1 . * •-1 9 בגה * * I 1 ?*£ 11/ 19 ***^** 5713 > 100 £ 9 ל £* | ! 1- ? £ 9 * * י | * .*-^ *^^** *******.־ן_ו*>>//*-*<1 מ רקיה ^ קוריה ירב " יניש '^ *י* *7•' ^''// ין יי י י ץ י" - למרחב, 05/12/1967
imageimageimageimage