ארכיון ActivePaper ירצומ ליאמא םישדח דוד הסיבכ ינועבצ תחתרהל םילותיח, תוינבת ררקמל רונתו םוקמוקו לעב תידי טילקב - למרחב, 26/11/1961
imageimage