ארכיון ActivePaper לביא - נקודת הארחה 1111•••וווו ו 11111111ו111*1111II? III 11111 I? II 11111111 II1111I??11111111111111II.I11111? 11111111111111ווו.>.>..... ....>..... לתיירם בגליל ווווווווווווווווו1ווווווווווווווווווווו!ו התחתון שווווווווווווווווווווווווווווו! - הצפה, 21/06/1963
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage