ארכיון ActivePaper געשטארבען דעי העברעאישער פעדאגאג פוגאטשאוו 23יטא עצטער איז יאהרענצאננ - הײַנט, 24/01/1934
imageimageimage