ארכיון ActivePaper דעו־ יאבלאנער דבי וועגעז ארץ־י־שראל סאציאלער נערעכטיגסייט - הײַנט, 13/11/1925
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage