ארכיון ActivePaper דייר דייטשלפנדפר,בעזיכט איטאדאקסישע" ' ^נוך"אנשטאלטעז - הײַנט, 12/03/1926
imageimageimage