ארכיון ActivePaper 111111 וו ו:ו^ן.ן.ןוו!4ןו!1ו1ווו 1:1111111111 וו1111י!ווווו ווווווו 11111111 ו;ו ! ברחבי המדינה' - הבקר, 14/06/1950
imageimage