ארכיון ActivePaper עד דא ועל הא וווווווו1]1ו!ווווווו!ו1ווחוווו1ווווווווו?1ווווווווו1ווווו!ווווווווווווווווווווווווווווווווו;ווווווו1ווווווווו1וווווו - לחייל, 09/11/1945
imageimage