ארכיון ActivePaper הקלחמה תיאקירמאה לש הדעוהיב! יב!ידו הינלופ תולשממ המכסהה תוריכמ תא לרימדאה קשטלוק ןתירב־לעבל. - הארץ, 18/06/1919
imageimageimage