ארכיון ActivePaper איני 'מאמין לידיעות על יובאנקה; 'מעמדו של טיטו איתן כשהיה מאת אלכסנדר קורן מילובאן דגיילאס,המכיר חיטב את הנשיא טיטו ורעיי־ הו עוד מימי מלחמת 'הפר־ טיזנים,אמר לי בהדגשה הו־ זרת:אינני מאמין לסוכנו־ ?יוה הידיעות ‭— "‬ המלקטות את המידע ממקורות מסויי" מים — על מעורבותה של יו־ באנקה בפוליטיקה‭."‬ בשיחה טלפונית שניהלתי עמו מישראל ?ליוגוסלאוויח. אמר דגיילאס כי אמנם אין לו י פרטים קונקרטיים עד מהלכיה יםל יובאנקה ברה.בזמן ה־ ן אחרון,אולםעל י סמך היברו־ " י־ תי איחה' ‭.?‬פני 23 שנה,י דעתי. י עליה ‭?.‬חיובית • ? ביותר‭? ..,‬ בתור ־אישה - עמעה' וידידותית.אינני: - דבר, 28/10/1977
imageimageimageimageimage