ארכיון ActivePaper י ‭'.‬ י ‭. ,‬ י י ‭>< " .. { . ?> v J 'W ."! : ^ ( - , . ".1 w 1 i niV . -2 > , ' "‬ • ־י ‭> * * t,‬ י ‭£ "‬ י ־ה ‭. n " (, , --‬ • ‭" .‬ •-ז ‭* 1 " v‬ י , ו ‭* t‬ ־ ‭« 4 ? J‬ י ‭\ ' - , ~‬ י ‭~ ' ' !‬ .י ־ - יי ‭* !,‬ י ‭.x ' , " ,‬ י ‭r ? ~ ' v‬ ־ 1 י ‭" iiv v "‬ י , י . י ־יו ‭< , f ts ' , - * , j^ > nH ' , ^.s‬ י יי ‭. <‬ י * ולל x • ‭" . !3*‬ י 'י ‭\ > f v , . "‬ יי ‭* .‬ ־ ‭, . V . - ", , ^ a i .‬ ו ‭r 1‬־T י a־‭"?‬־‭-5 1‬ "י י'־ ־‭v ' " "(‬ ־ r :י ‭"; *‬ י , • ‭" » " <‬ י" " 'ליו"י‭r.‬ ־‭-'w^u - ?*‬ •‭hrvi'i ~£^£1! ^tx :'? : A "?'..-'" -- * '' ^ :,' \'.SJS /WJL.. r, IV v‬ >•‭-*‬ י * י י־' , י־ f ־ יו י ‭** , v.,‬ רגו‭"r——'‬• ‭",‬יי ‭V.‬ /• ‭'1 , \ u tr' f-U‬ י ‭*! ' *H‬• י־ ,־‭\~ :V*?; * ~ .A.N‬ י י" ‭--‬ ־ , י- ‭f ' \ \ \‬ ו ‭f , M f‬ • י ־' ‭1 , * !‬ ז ‭! > r v -‬ י ך tj י , ן" ‭, !‬ י ‭' t i ,‬ י , '־ ‭i < ! *‬ ־ ‭;. '- - - 1 ( ^ '? ? 1‬ ־ ‭- ,‬ י ‭'4‬ ג־י ? ז; ' -־ ‭. , /‬ י " • י ע ‭' *‬ י *י ־ ‭. * .‬ ו * י ‭' f j‬ י נ ‭?'" j '1\\ 1‬ ן ' י ‭,.‬ י :־ י •זי י ‭1,.‬• , ?י ‭{ ;‬ י' ‭- ~ ''J * *'' "‬ ^יז ‭l.‬ י ‭; \ /'?-. "‬ י ‭<":* tH ~ ~‬י ‭" v " ".‬ .י י י ‭- * 1 " - 1‬ .י ! י י י ‭" / , '‬ י ‭,.‬•" ‭''. " ", *‬ י" י1 י ^ ז !י ו - דבר, 12/09/1975
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage