ארכיון ActivePaper ‭/ W‬ מתהילה ‭-1".—‬ לפני ‭..."I.‬ קצת ‭."‬ פחות ‭..‬ לשית , עם חברי הגדול ־ י הידועים י ‭: ...‬ משנבחר משנבחר הרב הרב • •גורן גורן לרב לרב ראשי ראשי‭,,‬יכול יבול היה היה‭,,‬ ־ ‭""-‬בעצם בעצם‭,,‬בתוקף בתוקףרות רות והנישואים והנישואים מזה מזה זמן זמן רב רב‭,,‬ואנשי ואנשי החוגים החוגים הקיצוניים הקיצוניים לאי־שיתוף אינם אינםאת את תקופה חשיבותה חשיבותה ניטש של של ויכוח ירושלימ ירושלים בין חכמים בשעה בשעה שאחרימ שאחרים לגבי תקיעה התנגדו התנגדו בשופר לכך לכך‭..‬ב - דבר, 24/11/1972
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage