ארכיון ActivePaper ב*ן אמונה לקנאות יש שאני תוהה: מניין אותה אדישות שנוהגים בי ?מפני־מה השפעתי על בני־דורי פחותה משל כמד!סופרים אחרים,שלא נכנסו כלל לתוך הספירות הרוחניות שהייתי מצוי בהן,לא ירדו כמוני לשור־ שיהן של •בעיות י אפשר ליישב פליאה זו בנימוקי השכל הקטן,שאף בהם יש קורטוב אמת: לא הייתי מטבעי איש־רעים,לא השתתפתי בקנוניות כיתתיות,לא.נהגתי לפי הכלל שמור לי ואשמור לך כדרך סופרים,שמרתי על טהרת קולמוס־,לא רקדתי קדוש לפני המפורסמים,לא נתכסיתי בטלית של רב ולא טפחתי ידידות בדרך מקח וממכר. עשיתי הרבה לרופף את י מעמדי בספרות.על תרומתי במקצועותיה השונים והתמכרותי לה הורדה מטעם כלל בני־אומנותי שתיקה ביהסבם חשאי.אולם הלילה לי להטיל אה הדגש בנימוקים שפלים.הם משפיעים, אבל אינם מכריעים.אני מאמין בכוח הרעיון והכוונות הטובות להתגבר על שנאה ועל צרות־ י עין.המביא דבר מתוקן לעולם אי אפשר שלא יימצא מניין מצומצם של אנשים לומר לפועלו שוב. אך לא ־ביתי ל‭.,‬יישר כוח" על איתן נקודות האורה. דורשים 'תילי־תילים על סופר פלוני ומכניסים כוונות י עמוקות בין השתין של סופר אלמוני,אך אוטמים אזניים לדבךים כדרבנות שהשמעתי בסוגיות שונות ולדעות,המפורשות הצריכות עיון,מתעלמים ממסכתות שלימות שחיברתי על עניינים שבבבשונ" הנפש. האם רק רועי רק נטירה?רק זעם של העדר שלמונים י האדם אינו טוב,אך אינו גס רע.הוא י פעמים יהיר ועתים זד,אבל ל^ זד יה־ר בכל עת. נוטה אני לסברה,שחברי מתעלמים ממני לא בזדון אלא בשוגג.אינם שומעים ל־ על שום שאינם שומעים אותי.קולי אינו מגיע אליהם.קול גבוה רב מדאי מחריש את עצמו• קול חזק מדאי .מושך לפעמים את האזניים אליו גופו ולא אל האמור בו. יכול "שאסור לדבר בקול ענות בטחון.גדוד.החוצפה חיא דווקא סגולה למשיכת אזניים,אך ־בטחון, לחיפך,מרגיז.מסתבר שיש באופן דיבורי בטחון המרגיז רבים.כיוצא בכך,לא האמונה ברעיון משפיעה על השומעים,אלא הקנאות בהבעתו.סימנה של הקנאות החזרה הבלתי פוסקת על אמת אחת בשפת מלמד דרדקי,ללא ליאות,בכל הזדמנות, בעל פה ובכתב,במעמדים חגיגיים במיוחד,שבהם האנשים נוהים לקליטה.רעיון החוזר ונשנה נפגמת מקוריותו,ממילא אינו מעורר עוד מרי ומ־און. ואילו מבשרו המתמיד קונה לו שם נאמן זי מסורל משוגע לדבר אהד.הבריות אוהבים משוגע מאיזה צד‭.,‬ובשל שגעונו מטים לי אוזן ואף קוראים על שמו את הרעיון שלא זווא הרה . והגה אותו,אלא נעשה כרוז לו.בדקתי ומצאתי שגדולי המשפיעים - דבר, 30/07/1971
imageimageimageimageimageimageimage