ארכיון ActivePaper ‭—0‬ו<ו0ת‭8^^^8^681^^^^^8^8? 0‬י־ ‭1£*>‬ג ‭£0^1‬וו‭1£‬ו‭¥*^081^. 88^*^^3888888988899‬י‭1?‬ו‭*8*^*^990‬ו‭/^?! "! * _ 888980^688^^*^^*^?.*^?>!!. ^^88‬וו‭^1‬וו‭^>‬ז>ו‭8^^‬ י ‭**^4£_ *>-‬ו04ו‭?^^???^^^^^ ^88^^!." ^^88^^8^8^^88880^ -^^^^8^. £90^6. 88^8818^888888888881.^^^8^80^818880^ ^^^8^88. ^6^^8801811889^8889866^89^8 ^^^8 ? 488 ? >£‬ו ‭^^^^ _ ?^‬ ‭8888 8688 ^8^^8 8^88^8^^. ^888 188^6 1888 ^^887 ^?868887 *.^—^ 8886£ 31^1‬ י ‭* 1!£^^^^?* ^^^8‬ ‭^^^8^86^ 98^88 08892^*113^8‬י ‭88909^818 ^?^^^8 89^^^8 ^88^8?^^88?‬ר‭^^^^ 8 ^ 81^86 888^8 *? 9^8^^? ^^888 8888‬ ‭-1| 1<|||> 1)888 199899 488^6^ ?088 ^^88^^. 88888 8888 ^^^^^^808^88981^ 89^8 1^^898 98^8 *7^1 8080388089888^^‬ן‭>>‬זזוז‭^"^^^ '7*^8 8888 ^^^8 ^88838‬ •‭*^‬מ^ ‭?^"^ ^^?89 "^**'^^"^*^^*‬•‭?*^?^?‬•^•מ‭^^‬ו‭^^^8 ^0008^8^8 9888[ ^?^^8 99990* ^^^9999 191099 ^^^‬ ‭8 ^^^ 8 81 888 06‬ ‭^^^‬ ‭I ^‬ - דבר, 10/10/1969
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage