ארכיון ActivePaper ‭.^!‬ י ‭- - -?* *±.>"\\~.".11 1‬ י‭-.~‬ י־ ‭; ' ^‬ ־יי ‭*-"^*‬י‭- ^** 6 -^*‬ ו 8 י 1 *־ ‭^ 1\ *^*^‬ י ‭**] ^ *‬ י ‭?>‬ףין י 1 /י/ ‭~ /‬ י ‭|? ( '‬ "־< ‭' * * ! /}‬ י ו ‭, .\‬ י* ‭4 \ |-‬ "י ־ ‭,- * *‬י ‭^ *‬ ך‭7'‬יעי־י ‭£, 3. + ^ / #‬ י* ‭*?$ ,‬ —ז‭£!¥ / 1 ^ 1-#}‬ \ל ‭1 ^ ^- ? >‬ •־‭/>^^ \ ?*[ '4‬ י־ ‭/ * /‬ י י ;יי‭' '*.‬ .י‭* - ,*‬ י‭<-^\ 1'‬י‭'-*\ ^0>^>,^;7‬ו ן י - *־ ר‭/!:: "*‬ וו - י/ ‭'' / //,/? ?"‬־ ףי > יי*־^ לי‭:^-^-‬יו ‭./‬י‭> /,*‬ י י ‭-.‬ ז י ‭/ <‬ 'ץ י ‭]" ^ 1 {;, 1‬ י 11 יי ‭4 \ \ 1 ^) :^ 7 \^ :". 1‬ י ‭//‬• /י ‭, /‬ /־ י ‭--‬ץ ‭^ ^ >‬ לוי ^ י ‭^ - ^‬ ן ‭"" ; ,‬־‭'^‬־־‭,^ < "- --1.‬ ,י ^לטזגז-־לטי‭^- ."‬ק^יך־י- ־‭-^‬י‭-"^‬יזייי י ‭"? "'‬ י י־ י י י 1י מאת ו*ל>אם 0ר‭>>‬ס־1קקו ־ ‭7 ^"‬ ־־־ ‭.;‬ץ^ ־" : י ""־• ־־־‭,'-‬־־‭_'‬ ־־'• ־־'־ ןי ־ ‭— ~~‬ ^ך‭-"‬ר‭\ / : ^-‬ 1 י י ־־־ י י י י ‭1 ?‬ י ‭/ ! :<‬ 1 י ‭* / ^"" *‬ ^ן י י י י "י י ? י ‭* ,‬ י ־" י י ' י 1 י ־, ‭1 1‬ י י, י י ‭' >./"*/., ? :‬ י י )י " י י י י - י י ־ ‭? , ,‬ י וי: י - ־ ' י‭,"‬ - דבר, 27/09/1968
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage