ארכיון ActivePaper ‭;.. :.‬י י _ י ‭.?‬ י י י" ‭' <‬ י ;ל' :• • ן י י ‭:,‬ •- ; • " • * •י ‭? ??‬ -• ‭?.‬י ; • •‭,..‬ י 1 -•"־ ; ־ ‭? / ///-; ?‬ .ר ן ‭, . .. .‬ • ‭- .‬ • ‭:; .;‬ - י - י י~ ו י י ג‭.-‬ י -י ‭?- ?‬י " י י י י י י י י י ‭* ? , ?‬.‭* -‬ י * י י ‭£.'-;? .‬ ז י ל־־ ־ י י י. ‭* -‬ ־ *־ ‭* . *‬ י ‭. .‬ י . י ־ - ־ . י ־ ‭-- .'‬ל • ‭£.. -‬ ו ‭" £ > *}‬ ־ ‭... .‬ - דבר, 29/09/1967
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage