ארכיון ActivePaper י־‭4*^^***^^^^^*^^^^.^^~^^^^^."~^^^~.^^~^^^>~^~^‬ו*ממנ‭^^^^^‬נ‭£^£1*‬נו^וו‭5^‬נ0מו1ונמ‭41(‬וו‭0(0‬וו*ם‭££‬נו‭*4^0‬וו1041נםנו80ו‭^^‬מ‭0^^^‬ווונממו>ונוום01וו‭^10‬נ‭^0810‬ננט1מ1ממ8880מ‭0?‬נ‭^1‬נו‭0££‬ווו‭^*0‬ נ ‭1^0^^₪06)‬ו‭61*‬ט‭6£*‬ו‭800*6‬ר1ה‭^7>‬ו‭^^^^?5‬י‭11^1‬ו"י‭^^*‬י‭01*‬ו‭^£*8*‬י‭0^^^^*^**^‬י*י‭^***‬י*י*יי^ ‭08^^^2^2^6855^^(5^§^^^^^^(^^^^£^^^^^^^^^^2£‬י‭"*""^^^£3‬י3 - דבר, 04/11/1966
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage