ארכיון ActivePaper ‭3^^‬י^בקד7ד‭*^=‬ףז3ב‭7"^‬דל.ר?ד- ‭""'‬דכי די‭7: ~‬ד י ‭!^^ 7 "--777 ?~'^ -‬נ‭4^^$££1‬י ‭! 7 ! \‬ ך ־ ב ‭! ; ~‬ י ‭' 1‬ ן ‭1 1 14 ^ I‬ י 1 י ‭X \ \ \ \ * ^‬ י ‭' ^ \‬ י 1 י ‭04 I ^ 1 ^‬ ד־ נ ‭711 11 !‬ זי V ז ‭/ '‬ ד־־ך ‭\ 7 \‬ \י ‭1 1 1 £‬ ייי ' • ‭^ ' { 7 " ' - / V '‬ ללד ־ז ‭^ ' \ I \ 1 - * I '‬ •' ‭^< 1‬ י - ־ ‭' '‬ • ‭|'‬ ־ ‭/. \ I‬ • ‭!. - \‬ י ‭' 1 _ ^‬ ג י ו־ ‭1 ! !‬ י 71 ןיז " י ‭' ' !‬ ־ ‭"' V '-‬ י ‭! \ " ^ 1 * 1 . ;‬ י ן ‭" 1 1 7‬ ־ ־ ‭".‬־ ־' ‭77 ,‬ גי י יי ‭' " . ' ' —‬ י; ‭} 1 5 I 1 * '‬ י ‭' 7 -‬ י > י ‭> *‬ י ‭\ 1 17'‬ י ‭41 \\ ^ 1\ *‬ %י\ ‭- .1‬ ־ " • 1 • יו - ־ ‭1!‬ י י ‭' 14 I‬ י ‭- 7‬ ל ‭> 1 ^‬ י ‭^ 4‬ ךי ‭¥ ; - % ^- ^‬ י ‭1311 ^‬ מ יגז ‭^ '' ? 112 57 5‬ ר '• ‭^ *‬ ־ ־ ‭' 7‬ דד ‭; ? '‬ ־! ‭17 >‬ י ‭'- ^‬ י יי ‭**^^^ ___^ ".. ^11 1"_7-11^"..^^.^,_7^1_^7^77^.^.^^‬נ‭^!‬יעג1צ "" £ל־*ג ‭?*^~‬ רי החדרים של משרדי - דבר, 18/03/1966
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
imageimageimageimageimageimageimageimageimage