ארכיון ActivePaper ‭8$^₪18881 !1119^11181‬י ‭18897^1^}^ 88191^,£^^ 5!£188^ §8@18₪^*81 11 ^ >‬ כאשר ה< ‭8 8₪ ^* ^₪ ^₪₪^^8₪8‬ן ‭8₪$IV*^₪‬ ן ‭₪ £84 3811 ₪818£9*1 § %‬ ך י ‭£^₪8₪₪‬י ‭81110811!111?|1‬ןןןן‭§8$>1‬ כאילו י כ ‭?^ ^₪^1₪₪|||118^81‬ןןן‭?^‬ק‭6| 11118|‬ן‭883 > | | | |1 ^ ^881 ^ 18*‬ד‭%₪₪₪? ]₪1/ 1<8;88?‬אצלנו א: ‭^8688‬ו‭<*8888111^11^‬וו81ו‭^!‬ו‭^18)8810₪38^8886^ 1^888^888^8088883^^086801^13‬ו‭813810161^>88*3068‬ו^ן‭^88888^18|6‬וווזחווווזו ^ וו‭^1^1|^₪‬ש‭£0^..*‬ו,נ‭*^{818*^^!‬ו‭\* , >1!‬ אינו - דבר, 04/09/1964
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage