ארכיון ActivePaper 3 ימי פרעות ביהודי מצרים בקאהיר,ב‭'^‬ל93גדריה ובמבסורה‭-,‬ בשרנוו ספרי ־תורה ובית־גגסת‭-.‬ נוער יהויי ‭.$?‬גתן 87רוץ ‭2#‬ הר31ע היהודי ‭-,‬ פגיעות גמ ב1א־יז?ודים‭-.‬ קתירלות נוצריות בתקונו. - נהרג היי^ אמריק ^י ‭-,‬ נתקפו מבוביותצגא בריטיות ומוקיון ניו-זיינדי - דבר, 04/11/1945
imageimageimageimageimageimageimageimageimage