ארכיון ActivePaper ה ה ק ל ‭11 1 11‬־ ‭1?112‬ש‭111 7^‬ ל 1ו גהרצאת ח.הלפדי‭(!‬ ־ יות רבות רבות בטכ־ בטכ־ אגודת אגידה ‭,,,,‬דוזרע לזזרע‭, ,""‬ מצבנו מצבנו בנל בכל הגידולים הגידולים הא הא־עזובים עזובימ ושוממים ודוממים‭,.‬והיו והיו צריכים צריכים לעשות לעשות זאת זאת .המ המיכנזימ יכנזימ של של " -תנובה תנובה‭""‬ גמביה נמכרה במ במחירימ חירים שהקונצסיד שהקונצסיה,נידינו בידינו‭,,‬ולא ולא הגענו הגענו לגד לכך‭,.‬ רק רק וובאי־בוה ובאי־בוה הועדות הועדות המשקיות המשקיי - דבר, 22/04/1945
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage