ארכיון ActivePaper ןלענליפ וללומדי עוברית ‭9 9‬ ־‭8? 15‬יס ‭$8‬מיל"הגה" להופיענצורהסד#ה ו?ו‭5?‬ןחד* ןץ#ה 1 עתון בקר יומי בזנקה לעולה 1 ל-עמי־ן ‭5:‬יא ?ת חןשו־ת הי1ם האמר1נ1ת והקשות, 3ע>י?ם 1 ובארץ,מאמרים בקוא‭1?‬ת השעה,ידיעת העט .והארץ,מכתבים 1 נגן הגו־לה,פרקים נס?ררת ה‭??‬רית,לעררים נלשוין ועוד ‭1 -‬ הכ?ןע3רית לןלה‭?,‬נק(לת ומבארת וידי ה*ךך ?תךג1ם ל‭1?1‬זי. 1 ?ז?מי ־בי *עי?ים הקדשים הרוצים 3א‭'5‬ת ‭??‬מ1ד את ?קז1ן עמם 1 ן‭!3?‬י1ת יום יוים את ז‭?/‬מולך תם,תנתן&עתה האפורות ל‭1?‬ר1א ן עתו־ן עליי‭9,‬מאם למדת ןדיעתם ו?צךכיסם המיחדים ולא ‭7$> /‬ ע5־ד 9מנךלים ואלמים ןאךצם‭. ;.‬ י ‭^. ,; ;‬ךטימ על הסתימה - בהוךעו ית ?יחד1ת.המען;תל-אביב‭.?1,‬ד‭.199.‬ ן ‭^.‬ךגל - ה3כנ1ת לעתון י ה^נקןד נםס^ת מהיו־ם ה1פעת " ה5ה" בין ערבים. - דבר, 25/02/1940
image