ארכיון ActivePaper ח מ י ד י ה נות ואמרו שזו אדמתם,אילם מסבות הניצול,כובד המסים,חוסר הבטת־! ובדומה,עברה אדמתם לידי הממשלה ־תורכית.לאתר משא ומתן החליטת מבושלת הארץ,בימי נציבותו של הר־ ב־־ט םמואל,ימסור את הקרקעות לבפ‭--‬י הפלחים ולמחנות הבדואים הנטצ־ אים עליהם.הממשלה ערכה חוזה שנתתם בירושלים ביום 19 בנובמבר נ192 (פורסם בעתון הרשמי מספר ‭15 ,59‬ ינואר ‭.(1922‬ בשעת חלוקת האדמה לתושבים חייב היה בל עדיי בעמדו על נחלתו,להש־ בע בחיי נביאם וכל קדושיהם שהאדמה שיעמד עליה היא שלו ושל אבות אבותיו.מספרים,שבשעת חלוקת האד־ טח באו נם ערבים ממקומות , אחרימ שלא חיו להם כל נחלאות בג'יפתליק ודרשו גם הם את חלקם,אולם הס חששו לתשבע לשקר.מת עשן‭—?‬ הלכו וטמנו בנעליהם הגדולות קצת אדמה שנטלו מקרקע השייכת באמת להם.והם באו כשבנעליהם עפר ארט־ תם,ועמדי על קרקע הנייפתליק והכריזו : בשם אללה הרהט!והרחום הנני נשבע בחיי‭...‬שתאדטח שרגלי עומדות עליה,היא אדמתי ותיתת אדמת אב‭"1‬ תי‭...‬ המתגוררים על אדמת הנ י יפתליק היו בעיקר בדואים שלא היתד.בהם כל נטיח לחיי עובדי אדמה.שטחי האדמה נשארו עזובים ומוזנחים ובעליהם לא מלאו את תנאי החוזה ולא שלמו את החובות לממשלה בםשן י־ כשמונה עשרה שנה.לבסוף רכשה קרן הקיימת לישראל חלק מן השטחים הללו.־יוצרו עליתמ,במשך שלוש השנים -אחרונות,עשרת ישובים הדשיפ. ןאנ וילנאי. - דבר, 01/08/1939
imageimageimageimageimage