ארכיון ActivePaper 1 טוביה ובינוניז נתח במושב צופית 1 על משמרתו מצא אותו ידו-ר הטדצ־ יהים וניתק את 5תי?חייו הצעירים — יד‭!"/‬הבשרים,חיי עבודה ועמל ישרים — היי בני ויצירה על ארטת יומולדת ‭, ;‬ במושג העוברים צופית קיר ככר סבא. אמש ב־?בערב,עם צאת השומרים 5משמרותי.יופ,יצא עם חבת הטמירה ?בפ-דםי הכיתי־&ביט.ביויתו עבר ך‭?.‬קה ‭52'‬ אדמת ג4ר ערבית,המבדילה ^ *ין ?כפר סבא הערבית לבי המושב צופית. ; י בתת5יב\ להפיירת ההגנה,בת ו!יה -ע5י\ י ?השאר על משמרתו,ניתבו ,ע5 שני ה'טומרים כ ־15 יריות ט־יוי: נפר פבא הערבית.אחד מכדורי המרצחים פגע בגרונו ש5 טוביה רנינ,־:יץ,ענפל יטה־ ? ב,יםפ ברני,־, מחברי המושב,הק‭;.‬רפורא?ג־נצבורג מימת הבוי'ט ואחדים מחגאפירים ניב־ ג־ 2בא.ח‭8!‬י £נ‭?>‬ום האפון.ב‭,,‬מיוניה ‭-. "‬ן‭!''‬ר,־ן /המאוחד" הועבר הפצוע י$ויו? רופא קופת חולים בכפר סבא דיי ר בו־ רודיאנם-י ל;יהדםה" בת יי א. ‭,,‬ מצבו י‭*2‬ הפצוע כשהובא *ביה '' ת ה־ה בבר הפר־תקוה.ובעוד הרובאים ?מבי-נים הבל לניתוח והוא מוט? ־ פבד *ל שולח] דג י ת וידו — יצאה נשמתו. טוביה רבינוביץ ב‭,32;‬מראשוני העליה השלישית ‭,(1920)‬מאוקראינה. פועל וה־ק בגךחיים ומזכיר ארנון כפר ?נךתיים: לפני שנה ומחצה בערך התניה?בנפר צופית,בנה משקו בכשרון ויה־ ריצות. הנ-ת ילדת בת 6 ו-אשה בהריונה. - דבר, 14/08/1936
imageimageimageimageimage