ארכיון ActivePaper 8 דבו# כדרבונות בפי ס>ר פלינדרס פטרי ‭*~‬ היוקר האנגלי,חופר העתיקות,חופו ומגלה טעויות‭':‬ מה-פקר הזכות" זל האח‭8?‬י העני ומי העשל?קףאה ־ ‭$.‬וניפ לשנות דרכיהם־ ‭;.‬־‭, ???.;‬ ־ ־? ־־ . ־ . מ יי מפני,יציל לעוני יותר 0כל ‭-12‬ ל-־טי.קת אחרת. איזו הדרך יתוקן.המצב‭-?‬ על ידי חינוך הערבי ופיקוח עליו.נטה שתהיה תועלת בבאנקים חקלאיים,צריכים • < הללו להיות נושאים את עצמם ואולם ; עתה יש צורך בשטף הוךאשראי שרוו־ ‭;?‬ חיו באים רק אחרי זמן ארוך.תיווסד קרן־פיתיון ערבית.יקח המחוקק את חצי ההון חבא ממכירת קרקעות.חייב הערני העשיר,שקיבל מיליונים,לעזור לאחיו העני,נשם 'והיחידי העשיר י מחוץ לארץ עזר ליהודי העני הבא הנה.הנקשר‭..‬לחלואות -צריכה- ‭>,‬נוא משלושת או ; יותר בעלי־קרקע ביחד, בשביל להבטיח יחם טיב 'בין שכנים, ושיהיה איש טשניח על הנחלת־משק טובח אצל חברו,הערבי הוא האיש העשיר עכשיו,ועליו לעזור להשיב־ את האת אל ניאותה הקודמת, בארצות אחדות,הבעלים שאינם משתמשים בקרקע נדחקים החוצה,והיא י מתחלקת בין האברים.בספרד,איטליה, צ'כוסלובקיה,ועוד ארצות,מוכרח.חית בעל־הקרקע לוותר על כל אדמת שאי; , היא משתמש נ־ נחינן.בן צריך להיות ־? ? י י • - י פה. . אני קורא קריאתי לערבים שיעזרו לעצמם.אם רצונם לחיות נחשבים באומה ולא כאספםון‭,*‬עליהם ללמוד- את הצעדים הראשונים בפינאנסים מאוח* י דים,וחינוך מאחד בשביל להפיק תועלת על צד היותר טוב מהקרקע שימים רבים בל בך הרעו להשתמש בה‭."‬ השנהתי קרקע ערבית פי־המשה , ולבסון!ראיתי אות, - בחורבנה‭. -.‬ שומעים אנו על ‭1.300‬ שנות-ישיבה. בארץ.אבל טח.ישיבה היא זו?רק להריסה.ל‭:2‬י ‭1.300‬ ש:ח * היתח הארץ נולה מביסה כפרים והחורבות שנותרו לפליטה מעידות על כך.התושבים שעבדו את האדמת כולם נהרנו או גורשו, בשביל להתכנס בערים למען הבטחון, ובמשך ‭1.300‬ שנה היתח הארץ שוממת ;האם זה הדבר הנותן זכות להוסיף ולהחזיק את הארץ באותו י מצב? ושוב אנו שומעים את היללה על הערני העני‭."‬אבל מי עשה אותו עני? " אומרים יי היהודי יש לי הנס‭?!‬לעזור לו.לא,הערבי הוא זה,שיש‭..‬לו מיליוני הפונטים ששולמו מאת היחידי בדי לשיב -ולקנות בה את נחלתו השדודה ולהשיב לאדמתו את 5ריונה וטובה.כל ם־ שהערבי עושה הוא להחריב את ־אדמה ולהפוך אותה מעט מעט למדבר;ועתה הוא בא ודורש 30 אקר למשפחה,בשעה שהיהודי אינו דורש אלא חמשה. ישנו רעייךהשיא,כי אפשר לשמור את האדמה לזמן נלתי־מיגבל לערבי. אנל העולם מתמלא כשם שלא נתמלא מעודו,בזכות הבנת כללי הבריאות.אם תוסר החסות הבריטית,יידחקו ויבואו האיטלקים,היוונים,הארמנים אן חיאפאנים,והערבים .יישארו ללא־אחיזה והאנשים החרשים ייטיבו להשתמש באדמה,שיתוף־פעולח עם היהודי,ולי־ זכור לקוראיני העלון,שפירמו פרופ י י גארםטאנ‭,;‬הופר יריחו,והביש,־ף מריצ‭^'‬סטר (הובא נ " דבר" מיום ו' שעבר‭.(‬ב " פלשתי;פוסט" פידםם האר־ כיאולו;וחוקר־מצרים הידוע,יושב ירושלים,סיר פלינדארס ‭^£‬טרי,מנתב נשאלות השנויות ביינות נשעה זו. םנתבו של החוקר האנגלי הישיש , (הוא בן ‭(83‬ מעיד,בי ארכיאולוגיה אינו הנדה שתהיה זרד,למציאות ורבקה בעונש שנישן,יזו לשון המנהנ: נ‭,"‬נל המנתנים השונים על המהומות הנוכחיות לא מצאתי אן* אהד י החודר אל היסוד הכלנלי הממשי ; בלעדי זאת,לא נגיע לעולם לקרקע איתנה, ?הצרת האמתית היא קוצר־ינלתו של הערני להשתמש באדמתו,ההרס ־איום של קרקע טובת ההולך ונטשך,מתוך שמניחים לנשם לנלוש ולרדת מ] הקרקע,במקום להיות נספג לתוכה: אתרי נל גשם ־ הגון,ישנו נהר של מים סוחפים,יורדים אל הים,תחת לחשאר נמ קום שיש צורך בו;הריסת ‭- ;2‬ הקרקע >ל ידי שהיא מבותרת על ירי תעלות מים,עד שהיא נשברת ואין לך, שימוש בלתי אם לשדות־מטעים — הרי יש בנך בזבוז שהוא פשע.אפיקי־ חמים העמוקים שבשפלה העשירה,מערים על השערוריול.זאת היא יחצרה האמהית,יחיא םיננד-ת על ידי הנד, קדמונית למרנר,חמניאח לידי עקירת עצים נידי עדנים על אדמות־ערנים נשם שהם נעקרים על אדמת אחדים. הפאשיסטים האנגלים מתקיפימ ‭, :‬ - דבר, 21/07/1936
imageimageimageimageimageimageimageimage