ארכיון ActivePaper נ:דר בחידושים מכבידים על הקורא ולא נטנע מלתרגם בטח וכמת מושנ־פ קשים בשתי מלים — לבר המתאים ביתור לרוח שפתנו- ולמסורתה בדורות ההשכלה. ‭(2‬ הביאורים המרובים בשולי העטו־ דים חם ברו-בם דרושים לחפצם וטועי־ לים בפרט בשביל קוראינו העברים; ואולי גם הפריז המתרגם על המידה במה שחרית בביאורים. בדרך בלל אנו רואים חובה לעצמנו להדגיש,כי עצם 'המגמה להעתיק לשפת "עידית נתבים מאותם הסוגים, שעסקו בהם שני המתרגמים הללו,רצייה וחשובה במידה יוצאת מגדר הרגיל, באן לפנינו מפרי מופת ששימשו מקורות ודוגמת לתרבו-יות אירופה במשף בל דורות קיומה: ואנו נצרכים להם ביתור לשם חןחבת האופק השכלי,מרי עי של דורנו.המתחנך על ברכי הלש,ו! העברית. בסון* דבריה מביעה ועדת השופטיפ את תקוותה,כי בשנים הבאות יתרגת בופפר הפרסים ועל ידי זה תנתנה לשופטים אפשרויות יותר רחבות לשם עידודח וטיפוחה של.פפרו-תנו- המדעית, שתשוב להיות מקור .נאמן להתפתחות המדע והמחשבה .העולמית. ‭, :‬ ועל ז־ באנו על החותם‭.:‬ ־ יגחק־ וילקנסקי‭?..,,-‬נחום - סלזשץ ‭. ? -‬ ־ ‭/....:.‬ .נ.ה.רות. * - דבר, 10/01/1936
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage