ארכיון ActivePaper מסביב לא י העובדת .ועידת פוע"צ ברומניה ?בצ'רנוביץ נתקיימה הועידה הארצית של " פועלי ציון'' ברומניה,בהשתתפותו של א.דיים,ב''כ חברית העולמית.באו 40 ציר מכל.מניפי רומניה.פתח ח. נ ל ר ומם־ סקירה על מצב חמפיגח ופעולותיה.א. ר י י ם תרצה על המצב בציונות ובתנועת פוע"צ. על שאלות ארגוניות חרצה ח .פ י י ג י ן ועל הפוליטיקה של המפלגה ברומניה — ז.רוזנטאל ונ.הוברטן. הויכוחים מסביב להרצאות חיו ערים.ביהוד רבו הדברים על איחוד -תנועת הציונית־םוציאליםטית. רוב הנואמים חיוי את דעתם על צורך האיחוד ותועלתו.ח-חחלטה שנתקבלה בשאלה זו אומרת,כי הועידה מקדמת ברצון את השאיפה לאיחוד ש מ צ א יה את ביטויה בה,אולם י הפתרון המעשי של.ה 4 י א ל ח ייתכן רק לאחר הועידה העולמית של םוע"צ שהיא תפסוק. הוחלט לקיבוע את מושבו של מרכז המפלגה בצי ר־ נוביץ ולייסר בבוקארשט ובקישינוב ועדים גליליים. נש51 הנוער העובד בויני&יג בחג השבועות סידרה הסתדרותהנוער העובד" " בויניפיג (קנדה המערבית) נשח אמנות ארץ ישראלית. הוקרא גם עתון חי‭..‬ נאסר רמאי שניצל את שם " החלוץבקובל ן נאסר והובא לשדלץ צעיר בשם יצחק תפנר, שהיה עובר מעיירה לעיירה,מתחפש כפועל שנשלח מא"י לעבוד ב " החליץ" בפולין,היה נובה ומאסו* טסי חברים ותרומות ל " קרן החליץ" וחותם על שוברות בשם ‭,,‬בן אשר" ו " בן יחידה‭."‬כשנודע הדבר למרכז " החליץ" בורשאי,הודיע על זה בעתונים,שייזהרו מפניו.השלטונות חיפשו אותו,מצאוהו בקובל ואםריהו. - דבר, 16/06/1931
imageimageimage