ארכיון ActivePaper ^ ן, ^ ףץף־‭^ 1‬ ף , ‭££* *£?£ * $ / *1 1‬ / ס‭^ 1. 1.1 1;,| 1 1 1^( 1‬ נר^ייכיו חי"בת א-ב > האספות "פומביות י‭""‬ןי‭?-‬טי רי‭-"‬ט,ת פועי־ ארץ -י^־דא‭,?‬בליל וי ,אם ‭-.-‬ פתיחת־ ;תא,־!רח .־הלק בהקה* יטנטאס 7ו לחכות,עזב את בית־ תעס.פתח ח.יטו‭~.,--,‬כ!ק:ם ד"ר א.קצנלםון,עיא בא, ;אם ל.קקוי;יק,אחריו — א.הדצפיד. הקטנ־ באספות היתח י"ל הריב"זיונ־פטים.וכו־ חים לא חיו ביטום אספה. באספת .הציונים הדיג־וקרטים ב " עדן" נתחלק לקהל המצע שלחם לקונגרס. בפקידות הממשלתית המהנדס מילר,מנהל משרד מחוז יפו על מהלקת העבודות הצבוריות הממשלתית ואהד המפקחים על העבודה,י.סנדלר,עוברים למשרד מחוז חיפה.אה מקום המנהל במשרד מחוז יפו ימלא לפי ע1עח סגנו פירס. ה " פלשתין" מודיע,כי ממקורות נאמנים נודע לו,כי נם המנהל שהוא אנגלי,ונם המפקח יטהוא יהודי היו מתומכי העבודה הערבית. — את מקום היו"ר הבריטי של ביה"ד המח>זי מטלא עגשו הי ח.פלאנקיט,לטע‭'.‬ר חומן שה' קופלאנד יהיה בהופשחו. חנוכת הבית חיום ב־3 אחח"צ מטעם ויצ"ו חנוכת בית התחנה לט6ול באם ובילד ברחוב הכרמל.הבית ך/וא נדבת ח י דוד נתן ורעיתו מזילנד החדשה. ברחיצה בים בסערת הים שלשום.ואתמול רבו מקרי טביעה קלים וחמורים.מחוץ לבתי המרחצאות הגיש אתמול המציל כיו עזרה לשבעת מתרחצים שנסתחבו עם ?הנלים.ממונח מטעם העיריה,ובידיו אין כל טכ'טירי חצלה: לא סירה,לא הגורות ולא הבלים‭,-..-,‬ • י : י־" יםפוורט המיט 5 צעירים מחייבי השיט יצאו נערב שבועות יםירהם לטיול לחיפה.כדרך סרו להרצליה,לחדרה ולעתליח,הליכתם וחזירתם שנמשכה ימים אחדים עברה בשלום. — הברית" חנה השבה אה חנוכת הסירה הרא ‭; " -‬ שונה של פלוגה המים שלה.הטבם,לרגיל,חיה,מנו‭1-‬ פח.מעל בית חבר של הברית" על שפה הים נפנפו " כל היוט רנלי הים של כל המדינות זברא'טם דגל עברי עם טיטן מיוחד לים.•. ‭....?. ?‬ בספורט ‭'"‬ י- ־^ . ההתחרות בכדור רגל אתמול בין ‭" "‬ הפועל"־ת"א )נ יז " הפועל" ירושלים נסתיימה ב־‭7;1‬ לטובת ‭,,‬הפ.־על" תל-אביב‭<-,...‬י:ן^ ‭-?‬ -י- ‭.-,,.. .,.?:...;.,??‬ ־ ‭*?‬־ י י ""י־ י ‭^^.-‬־ הערב — ב־8 באולם ועדת התרבות שעור בקורם גי עזרה ראשונה שלהפועל‭— " ,"‬ ב־9־ בנוער העובד שעודו של ד.זכאי בתולדות הטבע. בית העם היום ב־4 אחח"צ נש‭*1‬ ילדים בהשתתפות א. לב,השלישיה של חביבי וםטודית בואינובה. — ב־7 י.סלע: " סוציאליזם בימי קדם" על פי ‭<???. ?‬ל?• ? •‭1-:‬•‭??:‬•?• טפרו של בר,בתרגום ד.קלעי‭;;,,.‬ המטאטא" תכנית ט' " אמש הוצגה בבית העם בפעם השניה תכנית טי. הצנזורה הממשלתית אטרח את הקטע ‭,,‬ד‭5\55‬ הודו‭"!‬ וכן גם את החרוזים עליו.המשחקים מצאו בבל זאת דדך ‭,,‬כשרה" להזכיר את עני!דאף בצורה מובנת לקהל. הרחבת בית ספר ביה הספר התיכוני למסחר ברחוב נאולה החל בהקמת אולם התעמלות על גבי בנינו העיקרי. לקט •— למקרה בביה"ם בתל־נוררוי.האחות.במרפאת קופ"ח בתל־נורדוי מעירה,כי את העזרה שיכלה להגיש לילד שנפל מקומה שניה בביה"ם בתל־נורדוי " (דבר" מי1ם ה י ‭— (1238‬ הגישה.מיד כשנוכחה,כי ידי הילד שבורות והן טעונות גבוס,שאין לעשותו במרפאה,טרחה והשינה אבטומוביל וטהרה לשלחו לכית־חולים. — מקופחים ומוחים.סניו?ת"א של " המזרחי הצעיר האר־רישראלי" מפרסם מחאה ננד כעלי הכרוז לטובת כנסת ישראל על שלא בללו את חתימתהמזרחי " הצעיר" בין חתימותיהם של ההסתדרויות השונות על כרוז זה, ‭".‬ אח על פי ש,המזרחי הצעיר" היה בלוחמים לטובת כנסת ישראל בכתב ובעל פה,וחבריו נכנםו בולם לרשימות כנםת ישראל‭— ."‬ נם זה מנהנ שומרית * א.שוטרים אחדים אספו ביניהם את הסכום שהוטל ע"י בית המשפט על הרוכל הזקן שנמצא מוכר ציציות וטרכולת אחרת בלי רשיון.זקן זה בא לםשטרה והודיע,כי הוא רוצה להא־ סר,כיין שםבום חקנט ‭.150 —‬מיל — הוא למעלה מיכלתו.לכן קיימו בו ה‭8'‬וטריט מצות פדיון שבויים. בינתים השתדל הזקן לפרטם את משפטו והקנס שהוטל עליו לכל מרחקי תבל ע"י כתבי עתוני חח שונים. —םון* סוח סדרה מחלקת המים של העיריה את הספקת חטים לתושבי סביבת הירקון.בראשונה חשבו,בי ? לשם זה נחו" יהיה להניע את מכון המיט המיוחד 5צפון,אולם נמצא,כי סי הרשת העירונית הכללית מניעים נם עד הירקון. הודעות מכתב לציר טילסקי שטור בט: פ.ת"א,חרר ‭— .21‬ איד 5ספורט של חת' ליאת פינמםר.להשיבו לדבר‭" ."‬ | מרדכי בן משה רבינוביץ 1 עולה טאטריקה,בן ‭,74‬שהתרחץ ביום ו' אחח"צ בים,םטוך להחוב נאולה,טבע.הוציאוהו והשיבוהו לחיים,אולם בעבור שעה קלה מת.היום הובל לקבורה בירושלים,באחיזת הקבר שהכי‭5!‬ו בהר הזיתים. - דבר, 23/06/1929
imageimageimage