ארכיון ActivePaper *^^^^^^^^^^ ך,. ,..<,. I מ ו תו מפצרו '"' י י צי ־'־ ^ , .,) ספיספ תוריפחב י יי 7 י"" / - על המשמר, 24/12/1961
imageimage