ארכיון ActivePaper . ו חיאיליייג " 9 י / אי "ךןיו * *3 7* י ^*\ •'>• ה ו 11 ! וע 3 * ? ן^ 1 1 -ווו ת י 1 - על המשמר, 22/01/1961
imageimage