ארכיון ActivePaper יפוליח 1 "11^11 תורמשמ III 11.1 ש 1. תמלזותר 191114, ־ךןוילהה , 1 ""[*ו־'־ "" עונצ - על המשמר, 17/01/1961
imageimage