ארכיון ActivePaper במרבצי מנרה — 40 ארוז ברזל כריית מנהרה המוי י יכה־ ל מרבצי־הברזל במנרה, בגליל העליון, הגיעה־ ל350 מטרים עימק. הבדיקות שנעשו לאה־ רונה מראות, כי שעוד הברזל המצוי בעופרה הוא 40 אחוזים, לעימת 27 אחוזים' שנמצאו בעפרות, אשר נבדקו לפני כמחצית השנה במעבדות בגרי מניה. מתכננים כעת להציב | בתוך המנהרה 14 שלוחות פנימיות, במטרה להקל על הפקת העופרת. שלוחות אלו יהיו מהוברית באמצעות מע־ בד־עזר (גלריה). שארכו יהיה 4 ק"מ. כן נמשך הדיון על הקמת מיתקן להתכת־הברזל בקריית־שמונה. קיימת הצעה, ן ש־מיתקן יוקש בסביבות חיפה אי עכו. - על המשמר, 27/08/1956
imageimage